Ενημέρωση γονέων

Κάθε 1η Δευτέρα του μήνα η κ. Τσανακτσίδου Ροδή (ΠΕ 70), υπεύθυνη δασκάλα της Α΄ τάξης, η κ. Δραγούμη Βασιλική (ΠΕ06) αγγλικών και η κ. Παπαδοπούλου Ελένη (ΠΕ11) γυμνάστρια για όλες τις τάξεις.

Κάθε 1η Τρίτη του μήνα ο κ. Καραγεώργος Χρήστος (ΠΕ 70) υπεύθυνος δάσκαλος της τάξης Γ΄, ο κ. Κοιλανίτης Στέργιος (ΠΕ 70), υπεύθυνος δάσκαλος της τάξης Ε΄ .

Κάθε 1η Τετάρτη του μήνα η κ. Καφετζή Μερσίνα (ΠΕ 70) υπεύθυνη δασκάλα της Β΄ τάξης, ο κ. Μαζίνης Δημήτριος (ΠΕ 70) υπεύθυνος της τάξης Δ΄ και ο κ. Σαμαράς Γεώργιος (ΠΕ 70) υπεύθυνος της τάξης ΣΤ.

Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα η κ. Βουλιουβάση Ελένη (ΠΕ07) γερμανικών, για τις τάξεις Ε΄και ΣΤ.

Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα η κ Μπερέκου Αθανασία ΠΕ (91.01) θεατρικής Αγωγής για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ

Οι ώρες επικοινωνίας θα είναι (από 13:15-14:00) εντός του εργασιακού ωραρίου.