Ενημέρωση γονέων

 Κάθε 1η Δευτέρα του μήνα

η κα Δημητριάδου Χριστίνα (ΠΕ 70) υπεύθυνη  Δασκάλα της Α΄ τάξης ,

ο κ. Χατζηκυριακίδης Σωτήριος (ΠΕ70) υπεύθυνος της Ε΄ τάξης,

ο κ. Σαμαράς Γεώργιος (ΠΕ 70) υπεύθυνος της ΣΤ΄ τάξης και ο κ. Παπαδόπουλος Κλήμαντος Δ/ντής.

Κάθε 1η Τρίτη του μήνα

η κα. Τσανακτσίδου Ροδή (ΠΕ70) υπεύθυνη της Β΄ τάξης,

ο κ. Μαζίνης Δημήτριος (ΠΕ 70) υπεύθυνος της τάξης Δ΄ τάξης,

Εικαστικά η κα. Κουρκούτη Τριανταφυλιά (ΠΕ08) για όλες τις τάξεις.

Κάθε 1η Τετάρτη του μήνα

ο κ. Κοιλανίτης Στέργιος (ΠΕ 70)  υπεύθυνος δάσκαλος της  Γ΄ τάξης,

η κ. Τσακαλίδου Μαρία (ΠΕ11) γυμνάστρια για όλες τις τάξεις,

η κα. Κασινάκη Αθηνά (ΠΕ06) για όλες τις τάξεις.

Κάθε 1η Πέμπτη του μήνα

η κα. Θεοχαροπούλου Κυριακή-Ευαγγελία (ΠΕ86) Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄ τάξη και

η κα. Βεζυρίδου Χαρά (ΠΕ79.01)

Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα

η κα Πρέσια Γιαννούλα (ΠΕ86)  Δ΄ και Ε΄ τάξη,

η κα. Βουλιουβάση Ελένη (ΠΕ07) γερμανικών για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄