Ενημέρωση γονέων

Κάθε 1η Δευτέρα του μήνα ο κ. Καραγεώργος Χρήστος (ΠΕ 70) υπεύθυνος δάσκαλος της E΄ τάξης , ο κ. Σαμαράς Γεώργιος (ΠΕ 70) υπεύθυνος της ΣΤ΄ τάξης και ο κ. Παπαδόπουλος Κλήμαντος.

Κάθε 1η Τρίτη του μήνα  η κ. Κασινάκη Αθηνά (ΠΕ06) αγγλικών για όλες τις τάξεις.

Κάθε 1η Τετάρτη του μήνα η κ. Καφετζή Μερσίνα (ΠΕ 70) υπεύθυνη δασκάλα της Α΄ τάξης, ο κ. Κοιλανίτης Στέργιος (ΠΕ 70)  υπεύθυνος δάσκαλος της  Δ΄τάξης, η κ. Παπαδοπούλου Ελένη (ΠΕ11) γυμνάστρια για όλες τις τάξεις και ο κ. Παπαδόπουλος Κλήμαντος .

Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα η κ. Τσανακτσίδου Ροδή (ΠΕ 70) υπεύθυνη δασκάλα της Β΄ τάξης, ο κ. Μαζίνης Δημήτριος (ΠΕ 70) υπεύθυνος της τάξης Γ΄ , η κ. Βουλιουβάση Ελένη (ΠΕ07) γερμανικών για τις τάξεις Ε΄και ΣΤ΄,  η κ. Φαφούτα Αναστασία Εικαστικά και ο κ. Παπαδόπουλος Κλήμαντος .

Οι ώρες επικοινωνίας θα είναι (από 13:20-14:00) εντός του εργασιακού ωραρίου.