Οι εκπαιδευτικοί

Τάξη
Διευθυντής Παπαδόπουλος Κλήμαντος (ΠΕ70)
Α΄ Τσανακτσίδου Ροδή (ΠΕ70)
Β΄ Καραγεώργος Χρήστος (ΠΕ70)
Γ΄ Μαζίνης Δημήτριος (ΠΕ70)
Δ΄  Κοιλανίτης Στέργιος (ΠΕ70)
Ε΄  Σαμαράς Γεώργιος (ΠΕ70)
Στ΄ Χατζηκυριακίδης Σωτήριος (ΠΕ70)

 

Το μάθημα των Αγγλικών θα διδαχθεί από την κα Κασινάκη Αθηνά (ΠΕ06) στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ Δ, Ε΄ και ΣΤ΄ .

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής θα διδαχθεί από την κα Στάμτση Χάιδω (ΠΕ11) στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ Δ, Ε΄ και ΣΤ΄ .

Το μάθημα των εικαστικών από τον Ιωακειμίδη Κωνσταντίνο (ΠΕ 08) σε όλες τις τάξεις.

Το μάθημα της ΤΠΕ από την Δελιοπούλου Μαρία (ΠΕ86) σε όλες τις τάξεις .

Το μάθημα των γερμανικών από τη Βουλιουβάση Ελένη (ΠΕ07) στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη.