Οι εκπαιδευτικοί

Ο Διευθυντής                          Παπαδόπουλος Κλήμαντος

Α’ τάξη                                      Τσανακτσίδου Ροδή

Β’ τάξη                                      Καφετζή Μερσίνα

Γ’ τάξη                                      Καραγεώργος Χρήστος

Δ’ τάξη                                      Μαζίνης Δημήτρης

Ε’ τάξη                                      Κοιλανίτης Στέργιος

ΣΤ’ τάξη                                   Σαμαράς Γεώργιος

Αγγλικά                                   Δραγούμη Βασιλική

Γυμναστική                               Παπαδοπούλου Ελένη

Γερμανικά                                 Βουλιουβάση Ελένη

 

Πληροφορική                            Καραμούτης Γεώργιος

Τεχνικά                                      Κατράκη Στυλιανή

Θεατρική Αγωγή                      Μυστακίδης Κωνσταντίνος

Μουσική                                    Σαριγιαννίδης Ηλίας