Οι εκπαιδευτικοί

Ο Διευθυντής                          Παπαδόπουλος Κλήμαντος

Α’ τάξη                                      Καφετζή Μερσίνα

Β’ τάξη                                      Τσανακτσίδου Ροδή

Γ’ τάξη                                      Μαζίνης Δημήτρης

Δ’ τάξη                                      Κοιλανίτης Στέργιος

Ε’ τάξη                                      Καραγεώργος Χρήστος

ΣΤ’ τάξη                                   Σαμαράς Γεώργιος

Αγγλικά                                   Κασινάκη Αθηνά

Γυμναστική                               Παπαδοπούλου Ελένη

Γερμανικά                                 Βουλιουβάση Ελένη

 

Πληροφορική

Εικαστικά                                Φαφούτα Αναστασία

Θεατρική Αγωγή

Μουσική