Οι εκπαιδευτικοί

Ο Διευθυντής                          Παπαδόπουλος Κλήμαντος (ΠΕ70)

Α’ τάξη                                      Δημητριάδου Χριστίνα (ΠΕ70)

Β’ τάξη                                      Τσανακτσίδου Ροδή (ΠΕ70)

Γ’ τάξη                                      Κοιλανίτης Στέργιος (ΠΕ70)

Δ’ τάξη                                      Μαζίνης Δημήτρης (ΠΕ70)

Ε’ τάξη                                      Χατζηκυριακίδης Σωτήριος (ΠΕ70)

ΣΤ’ τάξη                                   Σαμαράς Γεώργιος (ΠΕ70)

Αγγλικά                                   Κασινάκη Αθηνά (ΠΕ06)

Γυμναστική                               Τσακαλίδου Μαρία (ΠΕ11)

Γερμανικά                                 Βουλιουβάση Ελένη (ΠΕ07)

 

Πληροφορική                       Πρέσια Γιαννούλα (ΠΕ86) Δ΄ και Ε΄ τάξη

Θεοχαροπούλου Κυριακή-Ευαγγελία (ΠΕ86) Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄ τάξη

Εικαστικά                               Κουρκούτη Τριανταφυλιά (ΠΕ08)

Μουσική                                Βεζυρίδου Χαρά (ΠΕ79.01)