ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες σας ανακοινώνουμε ότι οι έλεγχοι προόδου Α΄ τριμήνου θα σας παραδοθούν μέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι εκπαιδευτικοί της Α΄ και Β΄ τάξης θα ενημερώσουν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους γονείς /κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους.

Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία θα παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και τις μαθήτριες

Αφήστε μια απάντηση