Αποστολή δικαιολογητικών για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό υποκείμενο νόσημα

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ) ΟΤΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-2-2021. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: (α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί δικαιολόγησης των απουσιών και ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. (β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

Αφήστε μια απάντηση