ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, καλημέρα σας.
Σε συνέχεια της Φ36/168674/Δ1/11-12-2020 (Β 5485) υπουργικής απόφασης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγρ. 6 του άρθρου 2 του ΠΔ 79/2017 (Α 109), σχετικά με τη βαθμολογία του Β’ τριμήνου του σχολ. έτους 2020-21, σας ενημερώνουμε ότι χθες (17/03/2021) έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά η βαθμολογία των μαθητών για το Β΄ τρίμηνο. Για τα δημοτικά σχολεία, ισχύουν τα εξής: Οι εκπαιδευτικοί της Α’ και Β’ τάξης ενημερώνουν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών/τριών. Τα σχολεία που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την επανέναρξη της λειτουργίας αυτών των σχολείων με φυσική παρουσία οι έλεγχοι προόδου παραδίδονται εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους/στις μαθητές/τριες για τους γονείς τους. Τέλος, παρακαλώ τους γονείς/κηδεμόνες που δεν έχουν παραλάβει τη βαθμολογία των παιδιών τους, να επικοινωνήσουν με τον Δ/ντή, καθημερινά από 13:00 μέχρι 14:00, στο τηλέφωνο του σχολείου.

Αφήστε μια απάντηση