«Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 2021-2022. Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχ. έτους 2021-2022»

Στην Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας, με αρ.20/10-03-2022 και θέμα: «Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 2021-2022. Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχ. έτους 2021-2022» ο Σύλλογος μας αποφάσισε την ένταξη της σχολικής μονάδας μας  στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Α-σφάλεια στο Διαδίκτυο. Το πρόγραμμα  θα υλοποιηθεί από την Β΄ και Δ΄ τάξη του σχολείου μας με τίτλο: Το Διαδίκτυο, φίλος ή εχθρός;

Αφήστε μια απάντηση