Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής

Στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και της ανάγκης τήρησης των κανόνων Οδικής Ασφάλειας και του Κ.Ο.Κ πραγματοποιήθηκαν δράσεις  στο σχολείο μας με στόχο την τήρηση των κανόνων αυτών και την εφαρμογή τους στην καθημερινότητα.

Αφήστε μια απάντηση