Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Υγεία: Διατροφή- Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια

«Οδική Ασφάλεια Παντού και Πάντα!»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σαν σκοπό να ενισχύσει την κριτική σκέψη των

μαθητών/τριων, τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα. Επίσης,

να αναπτύξει την υπευθυνότητα, την οργανωτική σκέψη και πρωτοβουλία. Τέλος,

να καλλιεργήσει τις δεξιότητες χρήσης των νέων τεχνολογιών.

 ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οικολογία- Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά

«Νιρέττα η Καρέττα»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για

τις απειλούμενες με εξαφάνιση θαλάσσιες χελώνες, τους βιοτόπους τους και

τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει ο άνθρωπος στο περιβάλλον με έμφαση στα

θαλάσσια απορρίμματα.

 

Αφήστε μια απάντηση