ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λήξη Διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2022-2023. (Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023)

Την ημέρα λήξης των μαθημάτων, χορηγούνται οι Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, όπως προβλέπεται στην παρ 5 του άρθρου 2 και στο άρθρο 20 του Π.Δ. 79/ 2017 (Α΄109). Επίσης, την ίδια ημέρα αποστέλλονται οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών/τριών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια. Η επίδοση της βαθμολογίας του γ΄ τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου ή των τίτλων σπουδών των μαθητών/τριών θα γίνει στους γονείς/κηδεμόνες του κάθε μαθητή/τριας, στο σχολείο. Οι μαθητές θα προσέλθουν 8.15 και θα σχολάσουν στις 9.00.

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων

Ο Διευθυντής

Κλήμαντος Παπαδόπουλος

Αφήστε μια απάντηση