Σχολικά Γεύματα

ΥΠΕΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
Επείγον σχολικά γεύματα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο για τα σχολικά γεύματα θα δοθούν στους μαθητές υπεύθυνες δηλώσεις για τη συμμετοχή τους στα σχολικά γεύματα (σίτιση). Οι δηλώσεις πρέπει να επιστραφούν στο σχολείο έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Αφήστε μια απάντηση