Προσπάθεια περιορισμού των ιώσεων

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, επειδή ο Μάρτιος είναι «ο μήνας των ιώσεων» παρακαλείσθε, εάν ο/η μαθητής/τρια, που έχετε την επιμέλεια, παρουσιάζει πυρετό, συνεχή βήχα ή μεγάλη καταρροή, να φροντίζετε να παραμένει στο σπίτι, μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα και εάν χρειαστεί να γίνει ιατρική αξιολόγηση του μαθητή.

Ιδιαίτερα φέτος, λόγω και της πανδημίας του covid 19, οφείλουμε να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, προκειμένου να μη βρεθούμε προ δυσάρεστων περιστατικών μέσα στο χώρο του σχολείου. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή – Υπεύθυνο επικοινωνίας με τον ΕΟΔΥ και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19,  Κλήμαντο Παπαδόπουλο ή με τον  αναπληρωτή του,  Καραγεώργο Χρήστο. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής

 

Κλήμαντος Παπαδόπουλος

 

Eγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2021-2022, καθώς και Αίτηση –Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα για τη συμμετοχή των μαθητών/τριων στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τις εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2021-2022, καθώς και για την Αίτηση –Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα για τη συμμετοχή των μαθητών/τριων στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, απευθύνεστε στη Δ/νση του σχολείου. (Σχετική Αίτηση –Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα για το Ολοήμερο, δίδεται από το σχολείο)

Η επικοινωνία με το γραφείο της διεύθυνσης του σχολείου γίνεται από 13:15 μέχρι και 13: 45 ή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή. (2331042132).

 

 

 

Ο Διευθυντής

 

Κλήμαντος Παπαδόπουλος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α25).

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή

στο Δημοτικό.

  1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση

Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο δημοτικό.

 

Κλειστά σχολεία και τηλεκπαίδευση λόγω κακοκαιρίας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, καλησπέρα σας. Σύμφωνα με την  απόφαση της Περιφέρειας τα σχολεία του νομού μας, τη Δευτέρα 15-2-2021 και την Τρίτη 16-2-2021 θα είναι κλειστά. Τα μαθήματα, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης και θα γίνουν το απόγευμα. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί κατά το προηγούμενο πρότυπο της απογευματινής τηλεκπαίδευσης  με το πρόγραμμα που σας είχε δοθεί με τα links των εκπαιδευτικών( θα υπάρχει σχετική ενημέρωση από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς). Οι απουσίες θα ισχύσουν κανονικά.

Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό. Για έκτακτη περίπτωση μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο e-mail του σχολείου (mail@3dim-makroch.ima.sch.gr)ή να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή .

Αποστολή δικαιολογητικών για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό υποκείμενο νόσημα

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ) ΟΤΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-2-2021. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: (α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί δικαιολόγησης των απουσιών και ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. (β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

Δικαιολόγηση απουσιών και συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Α’ ή Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Κ.Υ.Α.: αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455), ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.  ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΥΤΟΙ/ΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ.

Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση .

ΦΕΚ Β 455_21_14109_ΓΔ4_5_2_21_ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ.pdf

Επαναλειτουργία Δημοτικών Σχολείων

 

Σας ανακοινώνουμε ότι από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 θα επαναλειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΟΔΥ  ισχύουν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τον covid 19, για το λόγω αυτό οι τάξεις Α και Β θα προσέρχονται στο σχολείο στις 8:00 και θα αρχίζουν το μάθημα στις 8:05 και θα σχολούν στις 13:05. Οι υπόλοιπες τάξεις θα αρχίζουν και θα σχολάνε κανονικά. Παρακαλούμε για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ενάντια στη διασπορά του covid 19 και προ πάντων την αποφυγή συνωστισμού στην είσοδο του σχολείου.

 

Ο Διευθυντής

 

Κλήμαντος Παπαδόπουλος

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες σας ανακοινώνουμε ότι οι έλεγχοι προόδου Α΄ τριμήνου θα σας παραδοθούν μέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι εκπαιδευτικοί της Α΄ και Β΄ τάξης θα ενημερώσουν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους γονείς /κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους.

Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία θα παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και τις μαθήτριες

Ανακοίνωση προς γονείς/κηδεμόνες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας υπενθυμίζουμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και ότι τηρείται απουσιολόγιο μαθητών. Οι απουσίες περνιούνται καθημερινά στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας  (Myschool) και υπολογίζονται στο σύνολο των απουσιών που μπορεί να κάνει ένας μαθητής. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης ενημερώνεται ο/η  εκπαιδευτικός που έχει μάθημα και στη συνέχεια ο Διευθυντής του σχολείου.

Τα links webex των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σας έχουν σταλεί μέσω του myschool, των εκπαιδευτικών των τάξεων και στα emails που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Σε περίπτωση που θέλετε βοήθεια επικοινωνείτε με τη διεύθυνση του σχολείου.

Η επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου γίνεται κατά τις πρωινές ώρες και συγκεκριμένα από 10.00 μέχρι 13.00. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η επίσκεψη γίνεται αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση, στο παραπάνω ωράριο και σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα ενάντια στη διασπορά του covid 19.