ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ρήγα Φεραίου, Μακροχώρι Ημαθίας

Ταχ.Κώδικας : 59033

Τηλ. & Φαξ : 23310-42132

E-mai : mail@3dimmakroch.ima.sch.gr

Πληροφορίες: Κλήμαντος Παπαδόπουλος

 Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α? Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012. Οι εγγραφές στα
δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 18 Μαΐου 2018.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, και Υπεύθυνη Δήλωση για τα  ακριβή στοιχεία του μαθητή/τριας. ( Παρέχονται από το Δημοτικό Σχολείο).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης από το νηπιαγωγείο.

Ο Διευθυντής

Κλήμαντος Παπαδόπουλος

Αφήστε μια απάντηση