ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

Σας ενημερώνουμε ότι οι τάξεις Β΄ και Δ΄ του σχολείου μας, στα πλαίσια των δράσεων των καινοτόμων προγραμμάτων, εκπονούν σχετικές δράσεις με θεματολογία την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τίτλο:

«Το Διαδίκτυο, φίλος ή εχθρός;».

Ευχαριστούμε την κ. Μπασιούρη Φανή, Στέλεχος Πρόληψης της Πρόσβασης για τη στήριξη του παραπάνω προγράμματος στις 18/05/2022 κατά την 3η και 4η διδακτική ώρα (10:00-11:30).

τα παιδιά της Β΄ και Δ΄ τάξης τραγουδάνε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Δράσεις Α΄ τάξης

Β3_Υπόδειγμα_ΣΔτΤ_Θεμ. Κύκλος_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ (5)-converted
Β3_Υπόδειγμα_ΣΔτΤ_Θεμ. Κύκλος_ΕΥ ΖΗΝ-converted
δ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ)

ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Υγιεινή Διατροφή : Τα καύσιμα του οργανισμού μας

Β1_Υπόδειγμα_ΣΔτΤ_Θεμ. Κύκλος_ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤ΄-converted
Β2. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Φροντίζω το Περιβάλλον-Περιβάλλον»
Β3_Υπόδειγμα_ΣΔτΤ_Θεμ. Κύκλος_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ

Δράσεις Δ΄ τμήματος

Β1_Υπόδειγμα_ΣΔτΤ_Θεμ. Κύκλος_ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Β2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ-3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Β3 ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΊΥΟ-ΤΑΞΗ Δ΄
Β4-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στο σχολείο στις 8.15 και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού, ο οποίος στο σχολείο μας θα τελεστεί περίπου στις 13:00 η ώρα.

DIEFKRINISTIKH-DS_signed-1

Επίδοση βαθμολογίας γ’ τριμήνου και τίτλοι προόδου/ τίτλοι σπουδών των μαθητών/τριών Σχ. Έτ. 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς

Η επίδοση της βαθμολογίας του γ’ τριμήνου, καθώς και οι τίτλοι προόδου/ τίτλοι σπουδών των μαθητών/τριών θα γίνει στους γονείς/κηδεμόνες την ημέρα λήξης των μαθημάτων,  την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, ημέρα λήξης διδακτικού έτους και ώρα 8:15- 8:45 για τους μαθητές της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης και για τους μαθητές των 1ων υποτμημάτων των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. Στη συνέχεια και ώρα 9:00 ? 9:30 για τους μαθητές των 2ων υποτμημάτων των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.  Η επίδοση της βαθμολογίας του γ΄ τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου ή των τίτλων σπουδών των μαθητών/τριών θα γίνει σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων & κηδεμόνων στο σχολείο.

Ο Διευθυντής

Κλήμαντος Παπαδόπουλος