Σχολικά Γεύματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 3508Β?/21 8-2018), το σχολείο μας ξεκινά τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 την εφαρμογή του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα».

Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος  ανακοινώθηκε από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας  και από τον Ανάδοχο της υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης.

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι οι μαθητές, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», έχουν λάβει τις απαραίτητες οδηγίες για την έναρξη του προγράμματος.

                                                                          Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων

                                                                             Ο Διευθυντής

                                                                                 Κλήμαντος Παπαδόπουλος

Αφήστε μια απάντηση