Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ

Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., Το με αρ. πρωτ. 40269/Δ2/24-03-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 και 40269/Δ2/24-03-2020 εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 06/04/2020.

*Όσοι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών δεν έχουν κάνει εγγραφή στο ΠΣΔ, παρακαλούνται να το κάνουν άμεσα σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν σε προηγούμενο άρθρο της ιστοσελίδας μας.

Ο Διευθυντής

Κλήμαντος Παπαδόπουλος

Αφήστε μια απάντηση