Επίδοση βαθμολογίας γ’ τριμήνου και τίτλοι προόδου/ τίτλοι σπουδών των μαθητών/τριών Σχ. Έτ. 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς

Η επίδοση της βαθμολογίας του γ’ τριμήνου, καθώς και οι τίτλοι προόδου/ τίτλοι σπουδών των μαθητών/τριών θα γίνει στους γονείς/κηδεμόνες την ημέρα λήξης των μαθημάτων,  την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, ημέρα λήξης διδακτικού έτους και ώρα 8:15- 8:45 για τους μαθητές της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης και για τους μαθητές των 1ων υποτμημάτων των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. Στη συνέχεια και ώρα 9:00 ? 9:30 για τους μαθητές των 2ων υποτμημάτων των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.  Η επίδοση της βαθμολογίας του γ΄ τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου ή των τίτλων σπουδών των μαθητών/τριών θα γίνει σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων & κηδεμόνων στο σχολείο.

Ο Διευθυντής

Κλήμαντος Παπαδόπουλος

Αφήστε μια απάντηση