Υλοποίηση του προγράμματος προληπτικής οδοντιατρικής

Υλοποίηση του  προγράμματος προληπτικής οδοντιατρικής

Ανακοινώνεται η υλοποίηση του  προγράμματος προληπτικής οδοντιατρικής  στην Α΄τάξη του σχολείου μας, με ημερομηνία πραγματοποίησης την Τρίτη  16 Ιανουαρίου 2018

Η οδοντιατρική εξέταση συνίσταται στην απλή οδοντιατρική επισκόπηση της στοματικής κοιλότητας του κάθε μαθητή με γλωσσοπίεστρο μιας χρήσης (εκτός από τους μαθητές που οι γονείς τους δεν έχουν συναινέσει στην εξέταση),

Στη συνέχεια, γίνεται συμπλήρωση του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή με τα ευρήματα της εξέτασης (σφραγίσματα ή ορθοδοντική θεραπεία) καθώς και  συμπλήρωση του δελτίου επικοινωνίας για τους γονείς προς ενημέρωση τους.

Αφήστε μια απάντηση