Δράσεις αντιπυρικής-αντισεισμικής προστασίας

Στο πλαίσιο των δράσεων αντιπυρικής-αντισεισμικής προστασίας και αντιμετώπισης ακραίων φυσικών φαινομένων  για το σχολικό έτος 2018-2019, το σχολείο μας σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε την Τετάρτη 17/10/2018, άσκηση ετοιμότητας αντισεισμικής προστασίας με τη συμμετοχή όλων των τάξεων. Επίσης, την Πέμπτη 18/10/2018, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική ενημέρωση των μαθητών, από τον πυραγό κ. Θεοδώρου Νικόλαο, για τους τρόπους πρόληψης, συμπεριφοράς και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως οι πυρκαγιές και οι σεισμοί. Ακολούθως παρουσιάστηκε στους μαθητές ένα τυπικό πυροσβεστικό όχημα και εξηγήθηκαν οι δυνατότητές του. Έγινε προσομοίωση πυρόσβεσης με τη συμμετοχή ενός απ? τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Η δράση ολοκληρώθηκε με την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών για τον τρόπο χρήσης διαφόρων ειδών πυροσβεστήρων, έγιναν συστάσεις και  δόθηκαν γενικότερες οδηγίες για τρόπους αντιμετώπισης καταστάσεων στο σχολείο και το σπίτι.

[SLGF id=3987]

Αφήστε μια απάντηση