Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ αριθ. πρωτ. 217785/Δ1/18-12-2018 Υπουργική Απόφαση, το ΥΠ.Π.Ε.Θ ενέκρινε τη δράση με θέμα: «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα»  (ΦΕΚ 6014/τ.Β΄/31-12-2018 και ΦΕΚ 56/τ.Β΄/21-01-2019).

Επισημαίνεται, ότι η δράση υλοποιείται τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα για όλους τους μήνες του διδακτικού έτους  και  η καθιέρωση της παραμονής των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο, δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων. Ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν ανατίθενται εργασίες και δεν προγραμματίζονται επαναληπτικές εμπεδωτικές δοκιμασίες για τη Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο υλοποίησης της δράσης.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας, με την αριθμ. 25η /7-2-2019 Πράξη του, αποφάσισε η δράση με τίτλο «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο» να υλοποιείται για δύο Σαββατοκύριακα κάθε μήνα. Τα βιβλία των μαθητών/τριών να παραμένουν στο σχολείο, μετά το πέρας των μαθημάτων, τις εξής ημέρες:

 Για τον Φεβρουάριο, την Παρασκευή 15/02/2019 

  1. Για τον Μάρτιο, την Παρασκευή 01/03/2019 και 15/03/2019
  2. Για τον Απρίλιο, την Παρασκευή 05/04/2019 και 12/04/2019
  3. Για τον Μάιο, την Παρασκευή 10/05/2019 και 24/05/2019  
  4. Για τον Ιούνιο, την Παρασκευή 07/06/2019  

 Με εκτίμηση

                                                                                    Εκ μέρους του Συλλόγου

  Ο Διευθυντής του Σχολείου

Κλήμαντος Παπαδόπουλος

Αφήστε μια απάντηση