Διερεύνηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών  μαθητών/τριών των Σχολικών μονάδων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Συνεργασία του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με το Κ.Ε.Σ.Υ. Ημαθίας

ΘΕΜΑ: «Διερεύνηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών  μαθητών/τριών των Σχολικών μονάδων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Συνεργασία του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με το Κ.Ε.Σ.Υ. Ημαθίας».

    Σχετ.:  (1) Νόμος 4547/ΦΕΚ 102/12-6-2018/άρθρο 4/§3, περιπτ. ζ.

(2) ΦΕΚ 4299/27-9-2018/τ. 2ο/άρθρο 3/§ 3, περιπτ. ιβ.

(3) ΦΕΚ 5614/13-12-2018/τ. 2ο/άρθρο 8/§ 2, και άρθρο 9/§ 2.

Στα πλαίσια του προγραμματισμού των δράσεων του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και της  συνεργασίας του με το Κ.Ε.Σ.Υ. Ημαθίας  προσκλήθηκαν Διευθυντές/ντριες και Υπεύθυνοι/ες των όμορων ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών  σχολείων και  πραγματοποιήθηκε  ενημερωτική συνάντηση την Τρίτη 12/2/2019 και ώρα 11.00΄-14.00΄ στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου με θέμα «Διερεύνηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών  μαθητών/τριών των Σχολικών μονάδων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Συνεργασία του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με το Κ.Ε.Σ.Υ. Ημαθίας.»,.

Η συνάντηση ήταν συνδιοργάνωση του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με το Κ.Ε.Σ.Υ. Ημαθίας.

Η ενημέρωση από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70) κ.Παπαγεωργίου Αικατερίνη και τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ. Ημαθίας  κ. Ταϊλαχίδη Σάββα αποσκοπούσε στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου  των σχολικών μονάδων  στις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στις μαθησιακές  και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών/ τριών.

Αφήστε μια απάντηση