ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εγγραφών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για το σχ. έτος 2019-2020»

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εγγραφών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για το σχ. έτος 2019-2020»

ΣΧΕΤ.: α. Φ.6/58012/Δ1/12-4-2019/ΥΠΠΕΘ

β. Φ.6/58025/Δ1/12-4-2019/ΥΠΠΕΘ

Α΄. Οι αιτήσεις εγγραφής στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019 και υποβάλλονται από τους γονείς και κηδεμόνες αποκλειστικά στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας. Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2019-2020 στην Α? Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως και 31-12-2013. Για τυχόν αιτήσεις μετεγγραφής σε άλλη σχολική μονάδα για εξαιρετικά σοβαρούς κοινωνικούς λόγους, η αίτηση με τα επικαλούμενα στοιχεία υποβάλλεται στη σχολική μονάδα εγγραφής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζεται άμεσα στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Για τις λοιπές περιπτώσεις μετεγγραφών (π.χ. μετοίκιση οικογένειας) ακολουθείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 του ΠΔ79/2017, διαδικασία.

Ώρες υποβολής αιτήσεων καθημερινά από 12:00  μέχρι 13:00

Τα όρια της σχολικής μονάδας είναι:

Η Σχολική Περιφέρεια  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου  περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ( ζυγοί αριθμοί) με κατεύθυνση την 25η Μαρτίου( ζυγοί αριθμοί) και τέλειωμα την Ρόδων( ζυγοί αριθμοί) . Από την Ακαδημίας και από το ύψος της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, όλοι οι οδοί μέχρι και τη Βοσπόρου. Η Γεωργίου Κονδύλη μέχρι και τους ζυγούς αριθμούς της Αριστοτέλους.

Ειδικότερα:

  • Από Αριστοτέλους  από 114  ζυγά και 107 μονά και όλη η οδός μέχρι το 125 όπου ανεβαίνει κάθετα η οδός Αλεξάνδρειας. Συνέχεια  της οδού Αριστοτέλους  και μόνο οι ζυγοί αριθμοί μέχρι το τέλος του Μακροχωρίου με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.
  • Όλη η οδός Αλεξάνδρειας και προς τα κάτω η οδός Κύπρου και Παπαφλέσσα μέχρι κάτω στους αγρούς
  • Από Ιωάννη Σωτηρίου, η αρχή της οδού  μέχρι την κάθετο οδό Ψαρών.(Η  οδός δεν συμπεριλαμβάνεται).
  • Από αρχή Υψηλάντη  μέχρι την κάθετο  Αιόλου, χωρίς αυτή.)

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1.  Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας ( που χορηγείται από το σχολείο εγγραφής)
  2. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση που χορηγείται από το σχολείο εγγραφής
  3. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  4.  Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.  Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ  (Α.Δ.Υ.Μ.)
  5.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
  6.  Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

 

 

Σ

Αφήστε μια απάντηση