Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας αποφάσισε την επικαιροποίηση των Σχεδίων Μνημονίου Ενεργειών για: α. τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου, και β. τη Διαχείριση Πυρκαγιών, Ακραίων Καιρικών Φαινομένων, Τεχνολογικών Καταστροφών και ΧΒΡΠ  περιστατικών στο Σχολείο. Η πρώτη άσκηση για τα παραπάνω να γίνει την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 10:15 ( άσκηση σεισμού) και  άσκηση Διαχείρισης Πυρκαγιών, Ακραίων Καιρικών Φαινομένων, Τεχνολογικών Καταστροφών και ΧΒΡΠ  περιστατικών στο Σχολείο, η δεύτερη την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και η 3η Πέμπτη 7 Μαΐου 2020.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Κλήμαντος Παπαδόπουλος

Αφήστε μια απάντηση