«Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο»

Ανακοίνωση για την παραμονή των σχολικών βιβλίων στο σχολείο.

 ΘΕΜΑ: «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο»

ΣΧΕΤ.:  Την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 136712/Δ1/05-09-2019 του ΥΠΑΙΘ

 Η τσάντα θα παραμένει στο σχολείο το 1ο και το 3ο σαββατοκύριακο του κάθε μήνα του διδακτικού έτους 2019-2020. Τις Παρασκευές που θα μένει η τσάντα στο σχολείο θα υπάρχουν ήδη τα βιβλία των μαθημάτων της Παρασκευής και αυτά θα χρησιμοποιηθούν τη Δευτέρα μετά το πέρας του Σαββατοκύριακου, που θα εφαρμόζεται η παραπάνω δράση. Θέματα όπως μαθήματα του Ωρολογίου Προγράμματος που υπάρχουν τη Δευτέρα και δεν είναι στο Πρόγραμμα της Παρασκευής, θα διευθετηθούν από κάθε εκπαιδευτικό που διδάσκει στις τάξεις και θα παραμείνει το βιβλίο από τις προηγούμενες ημέρες, αφού ουσιαστικά θα είναι το τελευταίο διδακτικό αντικείμενο του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος μέσα στην εβδομάδα. Δεδομένου ότι οι δράσεις είναι λίγες και ότι δεν επηρεάζεται ο Προγραμματισμός της Διδακτέας ύλης, τη Δευτέρα θα γίνεται συνέχεια των προηγούμενων μαθημάτων και ενοτήτων. Τέλος, στις περιπτώσεις που το σαββατοκύριακο πέφτει  στην αρχή των αργιών Χριστουγέννων και Πάσχα, η τσάντα δε θα παραμένει στο σχολείο , λόγω της μεγάλης διάρκειας των διακοπών. Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται από το Σεπτέμβριο του 2019.

Επισημαίνεται, ότι η δράση υλοποιείται τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα για όλους τους μήνες του διδακτικού έτους  και  η καθιέρωση της παραμονής των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο, δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων. Ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν ανατίθενται εργασίες και δεν προγραμματίζονται επαναληπτικές εμπεδωτικές δοκιμασίες για τη Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο υλοποίησης της δράσης.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας, αποφάσισε η δράση με τίτλο «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο» να υλοποιείται για δύο Σαββατοκύριακα κάθε μήνα. Τα βιβλία των μαθητών/τριών να παραμένουν στο σχολείο, μετά το πέρας των μαθημάτων, τις εξής ημέρες:

Για Σεπτέμβριο, την Παρασκευή 20/09/2019 

Για Οκτώβριο, την Παρασκευή 04/10/2019 και 18/10/2019

Για τον Νοέμβριο, την Παρασκευή 01/11/2019 και 15/11/2019

Για το Δεκέμβριο, την Παρασκευή 06/12/2019 και 20/12/2019

Για τον Ιανουάριο, την Παρασκευή 10/01/2020 και 24/01/2020

Για τον Φεβρουάριο, την Παρασκευή 30/01/2020 και 14/02/2020

Για τον Μάρτιο, την Παρασκευή 06/03/2020 και 20/03/2020

Για τον Απρίλιο, την Παρασκευή 03/04/2020

Για τον Μάιο, την Παρασκευή 1/05/2020 και 15/05/2020  

Για τον Ιούνιο, την Παρασκευή 05/06/2020  

 Με εκτίμηση

                                                                                    Εκ μέρους του Συλλόγου

  Ο Διευθυντής του Σχολείου

Κλήμαντος Παπαδόπουλος

Αφήστε μια απάντηση