Εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα

Από τις 05-05-2018 έως και τις 07-05-2018 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα, με τη συμμετοχή συνολικά 20 μαθητών/τριών του σχολείου μας (10 μαθητές/τριες από την Ε΄ τάξη και άλλοι 10 από την Στ΄), οι οποίοι συνοδεύονταν από 3 εκπαιδευτικούς.

Η εκδρομή αυτή έγινε με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία της Βουλής, την ιστορία του κτιρίου αυτής και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, σύμφωνα και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της διδακτέας ύλης στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄ τάξης, της Ιστορίας και άλλων διαθεματικών ενοτήτων της ΣΤ΄ και Ε΄ τάξης. Οι επισκέψεις που έλαβαν χώρα είχαν στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών, την γνώση της ιστορίας του τόπου τους καθώς και την ψυχαγωγία τους. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε ο στόχος της άμεσης μάθησης, οδηγώντας τους μαθητές στην κατάκτηση της γνώσης με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο.

Αφήστε μια απάντηση