Eπαναλειτουργία των σχολείων από τη Δευτέρα 1-6-2020

Ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων από τη Δευτέρα 1-6-2020 σας ενημερώνουμε ότι:

1. Με την έναρξη δεν θα λειτουργήσουν το ολοήμερο αλλά μόνο  ο πρωινός κύκλος.

2. Τάξεις,  τμήματα τάξεων με περισσότερους των (15) μαθητών, χωρίζονται κατά αλφαβητική σειρά.

3. Κατά την προσέλευση – αποχώρηση στη σχολική μονάδα, δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο,  η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.

4. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά σχολική αίθουσα ορίζεται στους 15 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις  (αποστάσεις μεταξύ των μαθητών 1,5 μέτρα).

Σημείωση:

Α) Ένα κάποιοι γονείς έχουν παιδιά που φοιτούν σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και δημιουργείται πρόβλημα στον οικογενειακό προγραμματισμό (άδειες ειδικού σκοπού κτλ) παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την σχολική μονάδα (τηλεφωνικά 2331042132 ή ηλεκτρονικά mail@3dim-makroch.ima.sch.gr), ώστε να ληφθεί υπόψη κατά εξαίρεση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Β) Παρακαλούμε ενημερώστε μας  αν για τους παρακάτω λόγους δεν προσέλθει μαθητής/τρια με την επανέναρξη υποβάλλοντας  υπεύθυνη δήλωση. Στις υπεύθυνες δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει: “το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19” ή “έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί”

Για τον χωρισμό των τμημάτων και από Δευτέρα 1/6/2020 οι μαθητές των Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεων θα έρχονται όλοι κανονικά και κάθε μέρα. Οι μαθητές της Δ΄ τάξης και μέχρι τα αρχικά επιθέτου ΜΑΤΕ??, της Ε΄ τάξης και μέχρι τα αρχικά ΜΑΤΕ?. και της ΣΤ΄ τάξης μέχρι και τα αρχικά επιθέτου  ΚΟΛΕ? θα αποτελέσουν το 1ο υπό-τμήμα και οι υπόλοιποι το 2ο υπό-τμήμα. Έτσι  Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή θα πηγαίνει σχολείο το 1ο υπό-τμήμα και Τρίτη – Πέμπτη το άλλο μισό (2ο υπό-τμήμα), ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το αντίστροφο.

Για την ενημέρωση σας,  παρακολουθείτε  την σελίδα του σχολείου: http://3dim-makroch.ima.sch.gr 

Ο Διευθυντής

Κλήμαντος Παπαδόπουλος

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗ

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ
α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα
Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:
Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

  1. Οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
  2. Οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,
  3. πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες
  4. Η εγγραφή των μαθητών/τριών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά, προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021.

PDF Embedder requires a url attribute ΕΞΕ-54320-2020-Ενημέρωση-σχετικά-με-την-εισαγωγή-μαθητών-τριών-στα-Πειραματικά-και-στα-Πρότυπα-Σχολεία-για-το-σχολ

Ενημέρωση για τη σύγχρονη εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς

Το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, διαθέτει σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την πραγματοποίηση μαθημάτων, μέσω τηλεδιάσκεψης. Στόχος είναι η διατήρηση της στενής επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία.

Για την καλύτερη οργάνωση αρχικά θα γίνουν δοκιμαστικές λειτουργίες ώστε να καταγραφούν τυχόν προβλήματα και αδυναμίες.

Ο κάθε εκπαιδευτικός ολοκληρώνει την εγκατάσταση της εφαρμογής και αποκτά την ατομική του ψηφιακή τάξη διδασκαλίας. Αυτή η ψηφιακή τάξη αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό, προσωπικό σύνδεσμο του κάθε εκπαιδευτικού. O/η εκπαιδευτικός, με τη σειρά του, αποστέλλει τον σύνδεσμο της προσωπικής του ψηφιακής τάξης (που έχει λάβει μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού του) στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (π.χ. email, messenger, whatsApp, viber, chat, κτλ.), ο οποίος είναι μοναδικός για τον κάθε εκπαιδευτικό  και καλό θα είναι να αποθηκεύσετε τον σύνδεσμο καθώς είναι μοναδικός και δεν αλλάζει.

Κατ? αυτόν τον τρόπο, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν στην ψηφιακή τάξη του δασκάλου τους, πατώντας απλώς τον αντίστοιχο σύνδεσμο, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.  Σημειώνεται ότι αυτός ο σύνδεσμος θα χρησιμοποιείται καθ? όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με αυτόν ο εκπαιδευτικός θα προγραμματίζει με τους μαθητές του το κάθε μάθημα.

Οδηγίες προς τους γονείς/κηδεμόνες

1. Πατάτε το σύνδεσμο και συνδέεστε απευθείας ή τον αντιγράφετε και τον κάνετε επικόλληση στο (browser).

2. Χρήση υπολογιστή: επιλέγετε Open Cisco Webex Meetings ή κατεβάζετε την εφαρμογή (open the desktop app). Εφόσον συνδεθείτε μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser), δεν απαιτείται η συμπλήρωση email. Σε περίπτωση σύνδεσης μέσω εφαρμογής, ζητείται email το οποίο μπορεί να είναι εικονικό (π.χ.aa@bb.com ).

Χρήση tablet/κινητού: θα ζητηθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής Webex Meetings.

Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση μικροφώνου. Σε laptop, tablet ή smartphone είναι ενσωματωμένα.

*Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.

Δοκιμαστική λειτουργία της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο δοκιμαστικής λειτουργίας της πλατφόρμας σύγχρονης λειτουργίας θα σας σταλεί μήνυμα με τον σύνδεσμό – πρόσκληση για συμμετοχή στην πλατφόρμα (webex). Για την συμμετοχή πρέπει να διαθέτετε μικρόφωνο υποχρεωτικά και προαιρετικά κάμερα (λαπτοπ ή ταβλετ η smartphone). Στην πρόσκληση (αν δεν το δείτε ίσως να είναι στα ανεπιθύμητα όποτε θα το επαναφέρεται στα εισερχόμενα) θα πατήσετε “JOIN IN” και θα μπείτε ακολουθώντας τις οδηγίες. Αν δεν τα καταφέρετε δεν υπάρχει λόγος άγχους, καθώς είναι δοκιμαστική η προσπάθεια, ώστε να δούμε τυχόν προβλήματα και να τα επιλύσουμε ώστε να το υλοποιήσουμε με επιτυχία.

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Αγαπητοί Γονείς. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ΥΠΑΙΘ θα υλοποιηθεί και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την δημιουργία ψηφιακών τάξεων με τις οποίες σε προκαθορισμένο χρόνο, οι μαθητές θα έρχονται ζωντανά μέσω ειδικής πλατφόρμας (διαφορετικής από της ασύγχρονης που έχουμε) σε επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς.

 1. Μέσα στην εβδομάδα θα λάβατε μήνυμα με σύνδεσμο (λινκ) πρόσκλησης για συμμετοχή όπου θα υπάρχουν και οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιείται.

2. Για την καλύτερη προετοιμασία της σχολικής μονάδας και για την επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήματος θα πρέπει να γνωρίζουμε την υποδομή που διαθέτετε. Σκοπός μας είναι να βρούμε όλες τις λύσεις ώστε να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε θερμά όσοι γονείς δεν ανταποκριθήκατε ακόμα στα στοιχεία που σας ζητήσαμε σχετικά με τον εξοπλισμό που διαθέτετε, να διαθέσετε ένα λεπτό από τον πολύτιμο χρόνο σας και να μας τα στείλετε ηλεκτρονικά στο email του σχολείου. Σχετικές πληροφορίες και διευκρινήσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας Ευχαριστούμε πολύ για την έως τώρα ανταπόκριση σας.